Uranus-måne oppdaget av W. Lassell (1799–1880) i 1851. Midlere diameter 1170 km, baneradius 266 000 km, omløpstid 4,14 døgn. Fotografier fra romsonden Voyager 2 i 1986 viser en ensformig mørkegrå klode uten geologisk aktivitet, med gamle, utydelige kraterstrukturer, og bare ett lyst, isdekket, stort ringfjell.