Oberon, en av planeten Uranus' måner. Omløpstid 13,46 dager, middelavstand 587 000 km, diameter 1550 km. Fotografier fra Voyager 2 i januar 1986 viser mange store og små kratre på overflaten og en 6000 m høy topp. Det er også tegn på tidligere sterk geologisk aktivitet, bl.a. løper en forkastning over hele den sørlige halvkule. Oppdaget av William Herschel i 1787.