Lydkringkasting, kringkasting begrenset til overføring av tale og musikk. Programmene blir tatt opp ved bruk av mikrofoner, og mikrofonspenningene overføres på linje til senderstasjoner, der de etter gjentatt forsterkning modulerer høyfrekvenssvingningene som genereres i senderen. Høyfrekvenssvingningene stråles ut fra senderantennen og bærer med seg lydsvingningene fra mikrofonen frem til publikum via mottagerantenne og mottager. Se radio og kringkasting.