Lindespinnmidd, middart i familien spinnmidder (Tetranychidae). De grønngule, 0,4 mm store middene suger på lindebladene, som blir misfarget og gråblakke og faller tidlig av. Utover høsten kan stamme og grener bli helt overtrukket av et fint spinn. Befruktede, oransjegule hunner overvintrer i sprekker på stammen (kan se ut som klumper av et pulver). Angrep er ganske vanlig og til dels sterkt skadelig på trær som står tørt og varmt, f.eks. i gater og alléer.