Middrovmidd, middart i rovmiddfamilien, Phytoseiidae. 0,6 mm lang, lysebrun til brun, pæreformet kropp og meget rask til bens. Den lever av egg, nymfer og voksne av bl.a. den meget skadelige veksthusspinnmidden. Det er viktig at rovmidden introduseres til veksthuset mens bestanden av spinnmidd er liten. Dette forhindrer at den økonomiske skaden som spinnmidden forårsaker på plantene, blir for stor før rovmidden klarer å redusere angrepet. Siden 1960-årene har middrovmidd blitt tatt i bruk i veksthus over store deler av verden, i Norge fra 1971. Planteforsk Plantevernet har tilpasset metodene for utsettelse på agurk-, tomat- og blomsterplanter i norske veksthus. Middrovmidden kjøpes fra utenlandske firmaer som masseproduserer arten. Storparten av agurk- og tomatdyrkere bruker nå denne formen for biologisk bekjempelse. Brukes også i blomsterproduksjon. Jf. rovmidder.