Likevektstidevann, modell av tidevannet, som forutsetter at jordkloden er fullstendig dekket av et jevntykt vannlag, og der vannet antas å være uten friksjon og treghet. Modellen gir ikke korrekte verdier for tidevannsvariasjonene, men inngår som en viktig del av det teoretiske grunnlag for forståelsen av tidevann.