Laktater, salter og estere av melkesyre. Eksempel på et salt er kalsiumlaktat, og en ester er etyllaktat med kjemisk formel CH3CHOHCOOC2H5. Saltene kaliumlaktat (E 326), kalsiumlaktat (E 327) og natriumlaktat (E 325) brukes i næringsmiddelindustrien som surhetsregulerende middel i forskjellige laker.