kysttorsk

Kysttorsk, torsk som hele året finnes stasjonært i fjordene langs hele norskekysten. Kystttorsken skiller seg genetisk fra de store bestandene med vandrende torsk, men det er likevel vanskelig å skille mellom individer ut fra utseende.

Det er også forskjell mellom kysttorsk fra ulike fjorder og deler av kysten. Dette skyldes i hovedsak at mange bestander gyter inne i fjordene, og at yngel og ungfisk er svært stedbundet.

Kysttorsken er utsatt for beskatning gjennom hele året, både av kystfiskeflåten og av lokale sportsfiskere. Dette har trolig medført en kraftig overbeskatning av bestandene. Små og lokale bestander av fisk er lettere å overbeskatte enn store bestander med vandrende fisk.

Regulering av fisket

Fiskeriforvaltningen har delt inn kysttorsken i to deler: sør for 62 grader nord, og nord for 62 grader nord.

Den sørlige komponenten består av mange små del-bestander. Individene vokser relativt langsomt og når sjelden stor størrelse. De lever stort sett på relativt grunt vann (0–20 m dyp). Bestandene av sørlig kysttorsk er svært fåtallige, og i 2019 innførte Fiskeridirektoratet fredning av all torsk langs Skagerrak-kysten fra s til grensen til Agder.

Den nordlige komponenten er også overbeskattet, men er ikke i like dårlig tilstand som kysttorsken lenger sør. Nord for 60 grader er utfordringen at det er vanskelig å skille kysttorsken fra den tallrike vandrende skreien, slik at mye kysttorsk fanges i det tradisjonelle skreifisket. Det internasjonale havforskningsrådet (ICES) har anbefalt (i 2019) at det utvikles og iverksettes en gjenoppbyggingsplan for denne bestandskomponenten.

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg