Torsk
Torsk fanget av fritidsfiskersluk. Siden 2019 er det forbudt å fiske torsk langs kysten fra svenskegrensen til Agder.
Torsk
Av /Shutterstock.

Kysttorsk er betegnelsen på torsk som hele året finnes stasjonært i fjordene langs hele norskekysten. Kysttorsken skiller seg genetisk fra de store bestandene med vandrende torsk (skrei), men det er likevel vanskelig å skille mellom individer ut fra utseende.

Det er mange bestander av kysttorsk

Det er forskjell mellom kysttorsk fra ulike fjorder og ulike deler av kysten. Dette skyldes i hovedsak at mange bestander gyter inne i fjordene, og at yngel og ungfisk er svært stedbundet. Siden gytingen også ofte skjer inne i fjordene så er det liten bevegelse av individer mellom ulike fjorder.

Flere av bestandene av kysttorsk er sterkt redusert i antall. Spesielt er bestandene langs Skagerrak-kysten i dårlig forfatning.

Beskatning

Kysttorsken er utsatt for beskatning gjennom hele året, både av kystfiskeflåten og av lokale fritidsfiskere. Dette har trolig medført en kraftig overbeskatning av bestandene. Små og lokale bestander av fisk er lettere å overbeskatte enn store bestander med vandrende fisk.

Regulering av fisket

Fiskeriforvaltningen har delt inn kysttorsken i to deler: sør for 62 grader nord, og nord for 62 grader nord.

Den sørlige komponenten består av mange små delbestander. Individene vokser relativt langsomt og når sjelden stor størrelse. De lever stort sett på relativt grunt vann (0–20 meters dyp). Bestandene av sørlig kysttorsk er svært fåtallige, og i 2019 innførte Fiskeridirektoratet fredning av all torsk langs Skagerrak-kysten fra svenskegrensen til Agder.

Den nordlige komponenten er også overbeskattet, men er ikke i like dårlig tilstand som kysttorsken lenger sør. Nord for 60 grader er utfordringen at det er vanskelig å skille kysttorsken fra den tallrike vandrende skreien, slik at mye kysttorsk fanges i det tradisjonelle skreifisket. Det internasjonale havforskningsrådet (ICES) har anbefalt (i 2019) at det utvikles og iverksettes en gjenoppbyggingsplan for denne bestandskomponenten.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg