Andalusitt, grått, rødlig eller grønnlig mineral som forekommer i mange hornfelser og leirskifre, bl.a. i hornfelser fra Oslofeltet. Andalusitt er et aluminiumsilikat, Al2SiO5. Hardheten er 7,5 og densiteten 3,15 g/cm3. Det finnes to andre mineraler som har den samme kjemiske sammensetning (polymorfi), men med helt forskjellige egenskaper: kyanitt og sillimanitt. Andalusitt krystalliserer i det rombiske system, kyanitt triklint, og sillimanitt igjen rombisk. Andalusitt opptrer i bergarter dannet under lavt trykk; kyanitt og sillimanitt krever derimot høyt trykk, og opptrer derfor i bergarter som er dannet på store dyp, særlig i gneiser.