Karbener, en klasse organiske forbindelser der karbonet er divalent (har to enkeltbindinger). Dette medfører at karbonet har to ikke-bundne elektroner. Det enkleste karbenet er metylen, C–H–C. Vanligvis er karbenene svært reaktive og derved kortlivede. De kan dannes fotokjemisk eller ved at spesielt preparerte forløpermolekyler spaltes (f.eks. diazometan). Reaksjonene til karbenene er ofte spesifikke. Av stor betydning er addisjon til dobbeltbindinger i alkener, som gir syklopropaner, og innsetting av karbener i karbon-hydrogenbindinger. I sin grunntilstand er karbenene paramagnetiske fordi de to ikke-bundne elektronene har parallelle egenspinn (jfr. triplett-tilstand).