Kaliumpropionat, tilsetningsstoff med kodenummer E283. Brukes som konserveringsmiddel for å hindre vekst av mugg i ost ogi bakervarer. I brød virker propionat også mot den såkalte trådtrekkbakterien. Tillatt brukt i begrenset mengde.