Fe(CH3COO)2, stoff som brukes som beisemiddel i tekstilfargerier for tekstiltrykk og for fremstilling av forskjellige fargetoninger. Fremstilles kommersielt ved behandling av jern eller jernhydroksid med 30 prosents eddiksyre etterfulgt av luftoksidasjon.