Jaktprøve for stående fuglehunder. Av . Begrenset gjenbruk

jaktprøve for stående fuglehunder

Stående fuglehund som tar stand under en jaktprøve.
Jaktprøve for stående fuglehund
Av .

Artikkelstart

Jaktprøve for stående fuglehunder er en fellesbetegnelse på jaktprøver for stående fuglehunder. Prøver avvikles både i lavlandet på feltfugl (fasan), i skog på storfugl og orrfugl, samt i høyfjellet etter lirype (såkalt høyfjellsprøve). Målet er å kartlegge hundens evne til å finne vilt, egenskaper ved søk (vidde og lyst), standegenskaper, kontakt med fører, vilje til å reise fugl, samt ro i oppflukt og ved skudd.

Sentrale regler

Unghund-klasse (UK)

I unghund-klasse kreves at hunden reiser fugl i en jaktbar situasjon, mens dressurelementer som ro i oppflukt og skudd vektlegges mindre. På høyfjells- og lavlandsprøvene går hunder to og to i slipp, og i realiteten kreves en hardtgående hund som evner å avsøke mye terreng i løpet av en begrenset slipptid. Et stort søk i god fart og stil er ønskelig. Høyfjells- og lavlandsprøver foregår som regel i åpent og oversiktlig terreng.

I unghundklassen skal dommerne overveiende ta hensyn til hva hunden viser av naturlige, jaktlig anlegg:

 • jaktlyst
 • viltfinnerevne
 • lokaliseringsevne
 • søk
 • aksjon
 • fart
 • intensitet
 • stil
 • utnyttelse av vind og terreng
 • standinstinkt
 • vilje til å reise fugl
 • samarbeidsvilje

Hunden skal kunne vise beherskelse i oppflukt og skudd.

Åpen klasse (AK)

I åpen klasse fordres i tillegg et mer skolert, utholdende og erfarent søk enn i unghundklassen.

Hunden skal respektere makkerens stand, fortrinnsvis ved sekundering. Den skal på kommando kunne reise fugl, vise ro i oppflukt og skudd, samt utrede raskt og effektivt. Rapport er et pluss.

Vinnerklasse (VK)

Ved rangering i VK legges vekt på viltfinnerevne, planmessig, stilfullt og effektivt søk, presis lokalisering, effektiv reising, ro i oppflukt og skudd samt ved felling.

For å oppnå premiering i vinnerklassen, forlanges det at hunden har vist apport. Ved utlegging av fugl for apportering skal den utlagte fuglen være av en jaktbar art. Arrangøren er ansvarlig for å holde et tilstrekkelig antall fugl. Deltaker kan også ta med egen fugl for apport. Denne må godkjennes av dommeren. Utlegging av fugl skjer av dommer eller av en person denne oppnevner, fortrinnsvis i tilknytning til en jaktbar situasjon.

Under skogsfuglprøve slippes hundene enkeltvis og har lang slipptid. Skogsfuglprøven er dermed den prøveformen for stående fuglehunder som mest etterlikner reell jakt. Her kreves normalt et roligere søk med tettere kontakt med fører.

Dommerne skal spesielt være oppmerksomme på og vurdere:

 • stillferdig og forstandig søk i godt samarbeide med fører
 • viltfinnerevne
 • presis stand
 • hurtig og sikker avanse med rask reising av fugl

Hunden skal være under jaktmessig kontroll i hele prøvetiden og vise ro i oppflukt og skudd og ved felling. Rapport er et stort pluss. For at rapport skal godkjennes må fugl sees eller høres. Innkalt rapport godkjennes.

For enhver premiering er det en forutsetning at hunden minst en gang i løpet av prøven selvstendig har funnet fugl, tatt stand, brakt fugl for skudd og at det i denne situasjonen er skutt over den etter at fugl har tatt til vingene. For å bli tildelt premie kreves at hunden minst en gang under prøven viser apport i forbindelse med en jaktbar situasjon. Felt fugl skal alltid apporteres.

Bruk av bjelle eller andre tekniske hjelpemidler til å lokalisere hunden, tillates ikke. Bruk av farget markeringsbånd eller dekken anses ikke som et slikt hjelpemiddel og er derfor tillatt.

Premiering

Unghund-klasse (UK) og åpen klasse (AK)

Ordinære premiegrader er 1., 2. og 3. premie, samt 0 premie.

For å kunne tildele førstepremie skal hunden ha vært grundig avprøvd i minst 60 minutter. Førstepremie tildeles bare hunder som viser fremragende prestasjoner. Tildeling av førstepremie i åpen klasse krever at hunden kan apportere. Dette skal dokumenteres ved gyldig apportbevis eller ved at apport på utlagt fugl utføres under prøven.

Andrepremie tildeles hund som dommerne anser som en meget god jakthund, men hvor mindre feil eller mangler gjør at den ikke kan få førstepremie.

Tredjepremie tildeles hund som anses som en god jakthund.

Vinnerklasse (VK)

Premiering i vinnerklasse forutsetter høyt klassenivå. Dommerne kan, basert på hundens prestasjoner, dele ut fra null til seks premier (1. til 6. premie) på hvert konkurranseparti ved en-, to- og tredagers prøver.

Hunder som får 1. og 2. premie i VK, VK-semifinale og VK-finale skal være prøvet mot hverandre. Den øvrige premierekkefølge fastsettes ved dommernes subjektive skjønn.

Les mer i Store norske leksikon

Litteratur

 • Unsgård, John Henning og Frøstrup, Johan Christian (2007). Norsk jaktleksikon. Arendal: Friluftsforlaget

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg