Bruksprøve, prøve for å fastslå hunders prestasjonsevne. Det holdes bruksprøver for tjenestehunder og forskjellige jakthundraser. I prinsippet er hensikten med prøvene å finne frem til hundenes medfødte anlegg, for så å kunne bruke prøveresultatene i avlsarbeidet. I praksis er dette meget vanskelig fordi det sjelden lar seg gjøre å skjelne mellom arvelige og tillærte egenskaper ved bedømmelse. Prøven må derfor først og fremst ansees som sport.