informert samtykke

Artikkelstart

Informert samtykke er et samtykke avgitt etter at pasienten har fått tilstrekkelig informasjon om den helsehjelp som tilbys.

Helsehjelp kan som hovedregel bare kan gis når det foreligger et informert samtykke fra pasienten. Dette er bestemt i pasient- og brukerrettighetsloven § 4-1.

Det må gis informasjon om både formål, metoder, ventede fordel og mulige farer. Dette i følge forarbeidene til loven.

Manglende samtykkekompetanse

Voksne

For voksne pasienter som mangler samtykkekompetanse følger lovhjemmelen for å gi medisinsk behandling av pasient- og brukerrettighetsloven § 4-6. Det skilles mellom helsehjelp som er av lite inngripende karakter med hensyn til omfang og varighet, og helsehjelp som innebærer er alvorlig inngrep for pasienten.

  • Når det dreier seg om helsehjelp av lite inngripende karakter så er det helsepersonell som tar beslutningen basert på hva de antar at pasienten ville ha samtykket til.
  • Når det gjelder helsehjelp som innebærer et alvorlig inngrep for pasienten, så skal helsepersonell foreta både en interessevurdering, om behandlingen er i pasientens beste interesse, og en vurdering av om pasienten ville ha tillatt helsehjelpen før behandling gis.

Barn

Når pasienten er et barn under 16 år (eller mellom 16 og 18 år og mangler samtykkekompetanse) er det foreldre eller de som har foreldreansvaret som avgir samtykke. Dette følger av pasient- og brukerrettighetsloven § 4-4 og § 4-5.

Foreldrene må imidlertid utøve barnets autonomi, det vil si å samtykke på vegne av barnet, basert på hva som er barnets beste, og både foreldrene og legene må ta hensyn til barnets medbestemmelsesrett og selvbestemmelsesrett. Når et barn er fylt 12 år skal det få si sin mening i alle spørsmål som angår egen helse. Det følger videre at det skal legges økende vekt på hva barnet mener ut fra alder og modenhet.

Forskning

Informert samtykke er også aktuelt i forbindelse med forskning på mennesker. Den som samtykker til forskning må forstå hva samtykket gjelder, og mulige konsekvenser ved deltakelse i forskningsprosjektet.

Eksterne lenker

Kommentarer (3)

skrev Marius Storvik

Artikkelens siste ledd om informert samtykke og barn samsvarer dårlig med pasient- og brukerrettighetsloven paragraf 4-4. Dette bør justeres i artikkelen. Ellers bør de eksisterende lovbestemmelsene gis større plass. Artikkelen er åpenbart ikke oppdatert på gjeldende rett.

svarte Kjell-Olav Hovde

Hei Marius. Innspill er tatt til følge. Viser til svar i ny tråd nedenfor. Hilsen Kjell-Olav i redaksjonen.

skrev Marianne K. Bahus

Til Marius Storvik Takk for tilbakemelding. Artikkelen er flyttet til siden for "helserett" og oppdatert.

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg