helseforskningsloven

Artikkelstart

Helseforskningsloven er en lov som inneholder regler for hvordan helsefaglig forskning skal foregå. Lovens formål er å fremme «god og etisk forsvarlig» medisinsk og helsefaglig forskning. Helseforskningsloven gjelder for medisinsk og helsefaglig forskning på mennesker, humant biologisk materiale eller helseopplysninger. Pilotstudier og utprøvende behandling er også omfattet av loven.

Faktaboks

Fullt navn
Lov om medisinsk og helsefaglig forskning
Kortnavn
Helseforskningsloven
Forkortelse
hforsknl
Vedtatt
20. juni 2008
Trådt i kraft
1. juli 2009
Lovdata-ID
LOV-2008-06-20-44

Loven inneholder generelle regler for all helseforskning, som krav til organisering av forskningen og samtykke fra forskningsdeltagere, samt egne regler og vilkår for ulike forskningsområder.

Lovens formål

Det følger av lovens forarbeider at for å realisere lovens formål om «god og etisk forsvarlig» medisinsk og helsefaglig forskning, må lovens øvrige bestemmelser tolkes slik at god og etisk forsvarlig forskning fremmes. Videre følger det at god og etisk forsvarlig forskning vil være forskning som er medisinsk og helsefaglig forsvarlig, av høy vitenskapelig kvalitet, og egnet til å gi ny og nyttig kunnskap, og at begrepet «god og etisk forsvarlig» må tolkes dynamisk i lys av den generelle utvikling i medisinske fag, helsefag, forskningsmiljøer og i samfunnet for øvrig.

REK

Regional komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) har som oppgave å vurdere forskningsprosjekter innen medisin og helsefag for godkjenning (se lovens kapittel 3). Lovens formål vil i denne sammenheng være en rettesnor for REK.

Lovens hovedkapitler

I kapittel 2 er det bestemmelser om hvilke krav som stilles til organisering og utøvelse av medisinsk og helsefaglig forskning.

I kapittel 4 står regler om samtykke.

I kapittel 5 er det regler om forskning som involverer mennesker.

I kapittel 6 er det regler om forskningsbiobanker og forskning som involverer humant biologisk materiale.

I kapittel 7 er det regler om forskning på helseopplysninger.

I lovens fire siste kapitler er det bestemmelser om åpenhet og innsyn i forskningen, om tilsyn, erstatning samt sluttbestemmelser.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg