helseforskningsloven

Artikkelstart

Helseforskningsloven av 20. juni 2008 nr. 44 gjelder for medisinsk og helsefaglig forskning på mennesker, humant biologisk materiale eller helseopplysninger. Pilotstudier og utprøvende behandling er også omfattet av loven (jfr. lovens § 2).

Faktaboks

Også kjent som

Lov om medisinsk og helsefaglig forskning

Lovens formål

Helseforskningsloven har som formål å fremme «god og etisk forsvarlig» medisinsk og helsefaglig forskning. Det følger av lovens forarbeider at for å realisere lovens formål, må lovens øvrige bestemmelser tolkes slik at god og etisk forsvarlig forskning fremmes. Videre følger det at god og etisk forsvarlig forskning vil være forskning som er medisinsk og helsefaglig forsvarlig, av høy vitenskapelig kvalitet, og egnet til å gi ny og nyttig kunnskap, og at begrepet «god og etisk forsvarlig» må tolkes dynamisk i lys av den generelle utvikling i medisinske fag, helsefag, forskningsmiljøer og i samfunnet for øvrig

REK

Regional komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) har som oppgave å vurdere forskningsprosjekter innen medisin og helsefag for godkjenning (jfr. lovens kapittel 3). Lovens formål vil i denne sammenheng være en rettesnor for REK.

Lovens hovedkapitler

Helseforskningsloven har bestemmelser om hvilke krav som stilles til organisering og utøvelse av medisinsk og helsefaglig forskning i lovens kapittel 2, det er regler om samtykke i kapittel 4, og kapittel 5 har regler om forskning som involverer mennesker. I kapittel 6 er det regler om forskningsbiobanker og forskning som involverer humant biologisk materiale, mens det i kapittel 7 er regler om forskning på helseopplysninger. I lovens fire siste kapitler er det bestemmelser om åpenhet og innsyn i forskningen, om tilsyn, erstatning samt slutt sluttbestemmelser.

Eksterne lenker

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg