Imperfekte sopper, betegner et ukjønnet trinn i en sopparts livssyklus med ukjønnete sporer (konidier). 

Mange sopparter har ikke noe anamorft eller ukjønnet stadium, mens hos andre arter kjennes bare det anamorfe stadiet ved at det kjønnete stadiet er gått tapt. Dette er for eksempel tilfelle med mange muggsopper.  Enkelte ganger opptrer det anamorfe stadiet først hvoretter det kjønnete utvikler seg senere på samme sted. Hos andre arter opptrer det anamorfe eller imperfekte helt andre steder enn det perfekte. Dette er for eksempel tilfele med slekten gelemuslinger (Hoenbuelia) hvor det telemorfe (perfekte) stadiet er en skivesopp, mens de imperfekte eller anamorfe er nematodefangende sopp i form av hyfer nede i bakken.  For flere av de tidligere ukjente anamorfe soppene har en nå funnet det perfekte stadiet ved hjelp av DNA teknikk.

Til gruppen, som omfatter ca. 30 000 arter, regnes av praktiske grunner også en del arter med kjente perfekte stadier, hvor det imperfekte stadiet er vanligere eller av særlig betydning som skadesopp o.a. Imperfektene har særlig stor betydning innen plantepatologien, da de imperfekte stadiene svært ofte utgjør soppens parasittære fase, mens det perfekte stadium opptrer saprofyttisk på det drepte vevet. Flere soppsykdommer hos mennesker og dyr skyldes også imperfekte sopper.

DNA-sekvensering har vist at de fleste imperfekte arter eler stadier hører hjemme blant sekksporesoppene, Ascomycota. Av praktiske grunner klassifiseres de imperfekte soppene for seg, i egne formgrupper, etter konidienes utseende og dannelse. I form-ordenen Moniliales, hvor kjente slekter som penselmugg, Penicillium og strålemugg, Aspergillus, hører hjemme, dannes konidiene direkte på luftmycelet. I Melanconiales dannes de i avgrensede fertile lag, acervuli, som først er innesluttet i vertsplanten, mens de hos Sphaeropsidales dannes innvendig i flaskeformede legemer (pyknider). Blastomycetales er gjærlignende imperfekte sopper, som gjerne inndeles i to formfamilier: Cryptococcaceae, med bl.a. den sykdomsfremkallende Candida albicans, og Sporobolomycetaceae, hvor artene viser slektskap med stilksporesoppene, Basidiomycota.

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om artikkelen? Skriv her, så får du svar fra fagansvarlig eller redaktør.

Du må være logget inn for å kommentere.