Anamorf, imperfekt, om et ukjønnet stadium i en sopps livssyklus, se imperfekte sopper.