Konidier, finnes hos sopp og er i vid forstand alle former for ukjønnete sporer som ikke dannes i spesielle beholdere (sporangier). Jfr. sporangiesporer og klamydosporer.