Hysteresetap, energitap pga. hysterese. Hysteresetapet er proporsjonalt med arealet av hysteresesløyfen, og kan beregnes ut fra dette. Alle typer hysterese er vanligvis uønsket, fordi de representerer energi som går tapt i form av varme. Tap ved magnetisk hysterese i elektriske maskiner og transformatorer reduseres ved å fremstille jernkjernene i slike apparater av «bløtt» jern (silisiumlegert stål). Dielektriske hysteresetap utnyttes til dielektrisk oppvarming, f.eks. ved høyfrekvenssveising av plastmaterialer.