Rød hvetegallmygg, Sitodiplosis mosellana,hvor larvene opptrer mer enkeltvis og angriper selve kjernene, hvilket gir sprikende aks og misdannet korn.