Humlefluer, insektfamilie i ordenen tovinger. Ca. 4000 arter er kjent i verden, hvorav 12 fra Norge. Familien omfatter middelstore fluearter. Mange har tetthåret, humlelignende kropp og lang sugesnabel, mens andre er nakne med kort sugesnabel. Vingene holdes i hvile halvt utspent og har ofte svarte flekker eller flater. Det beste kjennetegnet ligger imidlertid i vingenes karakteristiske ribbemønster. Larvene er parasitter eller hyperparasitter på larver av andre insekter, spesielt jordlevende solitære veps, men bytte kan også være sommerfugler, gresshopper, biller eller andre tovinger. Larvene er som nyklekte små, flate og livlige dyr, som raskt og lett trenger inn til vertsdyret. Senere blir de tykke og passive.