Stor humleflue, tovingeart i familien humlefluer. Kroppen er tett, brungult behåret som en humle, men bena er lange og tynne. Hodet bærer en lang, tynn, fremoverrettet snabel, og som andre tovinger har den bare ett par vinger. Lengden er 7–12 mm. Arten finnes over nesten hele landet og er fremme tidlig om våren. Den står stille i luften og suger nektar av selje, nøkleblomarter eller andre tidlige vårplanter. Lynraskt forflytter de seg fra sted til sted. Eggene slippes ned i åpninger av bolene til ulike solitære bier. Larvene krabber raskt ned i bolet hvor de spiser matforrådet i larvekamrene for senere å suge ut selve bielarven.