Homologi, et av de mest grunnleggende begreper i moderne matematikk. Det er et topologisk begrep som går tilbake til B. Riemann og H. Poincaré. To lukkede kurver sies å være homologe hvis de til sammen danner randen (begrensningen) til et flatestykke. På samme måte er to lukkede flater homologe om de til sammen danner randen til en del av rommet. Ut fra disse enkle geometriske forestillinger er man blitt ledet til begrepet homologigruppe, som er grunnleggende for den algebraiske topologi. Formaliseringen av homologibegrepet har også vist seg fruktbar for andre matematiske disipliner som algebraisk geometri, differensialgeometri, algebra og tallteori.