Topologi er et sentralt område i matematikken som i hovedsak prøver å forstå former og matematiske legemer. Fagfeltet er mer generelt enn geometri, siden det ikke i særlig grad handler om begreper som lengde, vinkler og størrelse. I topologien kan alle objekter endres og deformeres uten at det endrer egenskapene deres. Det vil si at de kan vris, vendes, strekkes på, klemmes og bøyes, så lenge man ikke river i stykker, punkterer, klipper eller limer noe. Hele artikkelen