Topologi

Et stort og sentralt område i matematikken, består av to hovedfelter: generell topologi, som har utviklet seg i nær tilknytning til den matematiske analyse (se analyse, 5), og algebraisk topologi. De to hovedbegrepene i den generelle topologi er topologisk rom og kontinuerlig avbildning. Et topologisk rom er en mengde M hvor hvert element (punkt) i M har et tilordnet system av delmengder i M som vi kaller omegner til elementet, og som oppfyller visse presise betingelser. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Nils Andreas Baas

NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Redaktør

Anne Eilertsen

Inneholder 22 artikler: