Vektorrom er et matematisk begrep, se lineær algebra.