Havrebladminérflue, tovingeart i familien minérfluer (Agromyzidae). Den er gråbrun, 2–3 mm stor, med 1 par glassklare vinger. Larven er 3–4 mm lang, gulhvit, fotløs og uten tydelig hode. Den minerer rette, lyse ganger eller striper i bladene på gress- og kornartene, særlig på Østlandet og i Trøndelag. De hvite minegangene går som regel parallelt med bladnervene. Ved tidlige angrep som ebber ut på de midtre bladene på kornplanten, er bruk av kjemiske midler unødvendig. Fortsetter derimot angrepet opp til de øverste bladene, kan avlingsreduksjonen bli omfattende. Det er én generasjon om året.