Gatekjøkken, mindre serveringssted der det omsettes ferdigretter, oftest av halvfabrikata, som tilberedes på stedet og leveres gjennom luke ut til gate, fortau eller plass, eller inn til et enkelt innredet oppholdsrom for gjester. Den som vil drive gatekjøkken må få serveringsbevilling av kommunen.