Institusjoner innen mat og drikke

Restaurant, offentlig spisested. Restauranter omfattes av lov om serveringsvirksomhet av 13. juni 1997. Den som vil drive restaurantvirksomhet må ha serveringsbevilling gitt av kommunen, samt ha kunnskaper om økonomistyring og lovgivning av betydning for drift av serveringssteder, herunder serveringsloven, skatte- og avgiftslovgivningen, konkurslovgivningen, arbeidsmiljøloven og alkoholloven. Hele artikkelen

Vi trenger ny fagansvarlig for

Institusjoner innen mat og drikke

Vil du bli fagansvarlig?

Redaktør

Anne Eilertsen

Inneholder 30 artikler: