Formell lov, i jussen betegnelse på lov som er vedtatt på den måte som er foreskrevet i Grunnlovens §§ 76-79. Forslag til formell lov må komme fra Regjeringen ved en statsråd eller fra et medlem av Stortinget. Etter at Odelstinget og Lagtinget ble avskaffet med virkning fra 1. oktober 2009, må lovforslaget vedtas to ganger av Stortinget i plenum for å bli vedtatt. Deretter må det sanksjoneres av Kongen.