Fjellsoleie, flerårig urt i soleiefamilien, en underart av engsoleie. 5–20 cm høy, ugrenet stengel med flikete blad og 2–2,5 cm brede, mørkegule blomster. Fjellsoleie er vanlig i engsnøleier, langs bekker og kilder i fjellet fra Hardangervidda og nordover til Finnmark, opp til 1870 moh.