Wattløs strøm, vekselstrøm som er faseforskjøvet 90° i forhold til påtrykt spenning, og som derfor ikke gir noen effekt. For å få ren wattløs strøm i en krets, må resistansen (ohmsk motstand) i kretsen være null. Produktet av effektivverdiene av den wattløse strømmen og den påtrykte spenningen kalles reaktiv effekt (blindeffekt) og måles i VAr. (Se også vekselstrøm.)