Dimorf, betegnelse brukt om et kjemisk stoff når det kan opptre i to forskjellige krystallinske modifikasjoner med ulike egenskaper, f.eks. grunnstoffet karbon som mineralene diamant og grafitt. Jfr. polymorfi.