Eplesikader, potetsikader, Empoasca,nebbmunnslekt i familien Cicadellidae. 3 mm lang, lysegrønn med klare vinger. Larven er blekgrønn, vingeløs og meget rask til bens. Til forskjell fra tegelarver kan den løpe sidelengs når den blir forstyrret. Etter overvintring i markdekket, begynner sikadene sugingen på undersiden av eplebladene omkring 1. juni. Samtidig med sugingen føres giftig spytt inn i såret, og dette fører til skade på plantevevet i form av trekantete, gule, senere brune flekker eller partier begrenset av bladnervene. Bladene blir dessuten krumme og sprø. I tørre, varme forsomrer kan skaden bli stor på unge epletrær og i planteskoler, særlig på Sørlandet.