Energivurdering, metode for å kvantifisere den energien i fôr som går tapt gjennom gjødsel, urin, metan fra fordøyelsen (enterisk metan CH4 ) og varme, samt for å vurdere praktiske mål på energiverdien.

Det er flere mål på energiverdien av fôr. Bruttoenergi (BE) representerer den maksimale mengde energi i fôret, og bestemmes ved forbrenning i bombekalorimeter (se kalorimeter).

Innholdet av BE varierer mellom hovednæringsstoffene, og er i gjennomsnitt (kJ/g); 23,8, 16,7 og 39,7 for henholdsvis protein, karbohydrater og fett. Innholdet av BE i fôret kan beregnes relativt nøyaktig ut fra kjemisk sammensetning og de nevnte faktorene for energiinnhold.

Energimålet BE tar ikke hensyn til noen av energitapene, og er dermed ikke egnet som mål på fôrets nyttbare del. Energi i gjødsel (ufordøyd fôr) er den tapsposten som varierer mest mellom fôrslag. Energimålet fordøyelig energi, som er differansen mellom BE og energi i gjødsel, tar hensyn til den viktigste tapsposten av energi, og er derfor et energimål som har vært brukt i praksis. Svakheten er at fordøyelig energi ikke tar hensyn til tap av energi gjennom urin og enterisk CH4 (gjelder særlig drøvtyggere). Størrelsen på disse tapene varierer mellom fôrslaga.

Et mer nøyaktig mål på den nyttbare delen av fôrenergien er derfor omsettelig energi (OE), som er fordøyelig energi etter fradrag for energi i urin og CH4. Omsettelig energi er et mål på den mengde energi som står til disposisjon for organismen, og som kan nyttes til vedlikehold, fysisk aktivitet og produksjoner. En styrke med OE som måleenhet er at den angir samme energiverdi av et fôr uavhengig av hva energien skal bruktes til.

Omsettelig energi blir brukt som måleenhet på fôrenergi i mange land.

Omsettelig energi tar ikke hensyn til tapene av energi i form av varme (termisk energi) fra omsetningen av næringsstoffene i dyret. En del av energien i næringsstoffene som absorberes fra fordøyelseskanalen, blir omdannet til fri energi (ATP=adenosintrifosfat) som igjen nyttes i energikrevende prosesser som muskelarbeid, syntese av proteiner, fett og mjølkesukker. Under disse prosessene går energi tapt som varme. Omsettelig energi minus termisk energi er nettoenergi (NE) som er et mål på den nyttbare energien, det vil si energi som kan nyttes til å opprettholde livet (vedlikehold), fysisk aktivitet og til ulike produksjoner (vekst, mjølk-, eggproduksjon etc).

Termisk energi er en betydelig tapspost, og er påvirket av hvilke næringsstoffer som blir absorbert fra fordøyelseskanalen og hva disse næringsstoffene blir brukt til i kroppen. Hos drøvtyggere er NE som andel av OE lavere på en grovfôrbasert rasjon enn på en mer kraftfôrbasert. Omsettelig energi utnyttes mer effektivt til mjølkeproduksjon enn til vekst og fettavleiring.

Måleenheten NE uttrykkes vanligvis som kJ per kg fôrtørrstoff, og er det mest nøyaktige målet på den nyttbare delen av energien i fôret. Nettoenergi er grunnlaget for fôrenheten.  

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om artikkelen? Skriv her, så får du svar fra fagansvarlig eller redaktør.

Du må være logget inn for å kommentere.