Egen pensjonskonto (EPK) er en reform innen tjenestepensjon som trådde i kraft 1. januar 2021, og som omfattet rundt 1,5 millioner arbeidstakere i privat sektor. Reformen innebar at all pensjonsopptjening fra innskuddspensjonsordninger skulle samles på én pensjonskonto slik at arbeidstakeren lettere fikk oversikt over sin pensjonsopptjening enn det som var vanlig tidligere.

Faktaboks

Også kjent som

EPK

Ordningen med egen pensjonskonto betyr at pensjonsopptjening fra tidligere arbeidsforhold (pensjonskapitalbevis) kan forvaltes sammen med pensjonskapital arbeidstaker tjener hos nåværende arbeidsgiver. Dette bidrar til å redusere kostnader forbundet med innskuddspensjon.

Ordningen

Ordningen med egen pensjonskonto ble vedtatt av Stortinget i 2019 og omfattet innskuddspensjon i private bedrifter. Fra og med 1. januar 2021 endret pensjonsavtalene navn fra «innskuddspensjon» til «egen pensjonskonto». Etter reformen trådte i kraft, får alle som er ansatt i en privat bedrift, og som har avtale om innskuddspensjon, automatisk opprettet en egen pensjonskonto. Normalt vil pensjonskapitalen samles hos og forvaltes av arbeidsgivers pensjonsleverandør. Pensjonskontoen vil følge arbeidstakeren gjennom ulike arbeidsforhold med mindre arbeidstakeren reserverer seg mot dette.

Dersom en arbeidstaker forholder seg passiv i forhold til pensjonskonto, blir opptjent innskuddspensjon hos tidligere arbeidsgivere automatisk overført til egen pensjonskonto hos nåværende arbeidsgivers pensjonsleverandør. Da blir investeringsprofilen på hele pensjonskapitalen lik den som er valgt for innskuddsordning gjennom nåværende arbeidsgiver. Dersom arbeidstakeren har flere arbeidsgivere, vil pensjonssparing fra tidligere arbeidsforhold bli samlet på den pensjonskontoen der pensjonssparingen er størst. Arbeidstakere kan imidlertid velge å reservere seg mot overføring av tidligere opptjent pensjon til egen pensjonskonto. Reservasjonsfristen er tre måneder. Arbeidstakeren kan også velge en annen pensjonsleverandør for sin pensjonskonto enn den arbeidsgiver har valgt.

Kostnader

Det er arbeidsgiver som betaler administrasjonskostnader knyttet til egen pensjonskonto. Arbeidsgiver vil også betale forvaltningskostnader på den delen av pensjonskontoen som forvaltes aktivt, for eksempel, gjennom et pensjonsfond. Arbeidsgiver vil ikke betale forvaltingskostnad på kapital fra tidligere arbeidsforhold som er flyttet inn på egen pensjonskonto. Dette må arbeidstaker dekke selv.

Dersom arbeidstaker velger en annen leverandør for egen pensjonskonto enn den arbeidsgiver bruker, må arbeidstaker selv dekke forvaltningskostnadene. I disse tilfellene vil arbeidsgiver betale en kompensasjon til arbeidstaker for forvaltningskostnadene som beregnes på basis av en kostnadssats for standard forvaltning i arbeidsgivers pensjonsordning.

Fordeler

Ordningen med egen pensjonskonto gir arbeidstakere flere valgmuligheter enn tidligere. Arbeidstakere kan velge pensjonsleverandør selv og dermed velge leverandører med lavere kostnader eller flere investeringsalternativer enn den arbeidsgiver har valgt.

Ved å samle opptjent pensjon på en konto, vil arbeidstakere få dekket administrasjonskostnader forbundet med nåværende og tidligere pensjonsopptjening av arbeidsgiveren. Arbeidstakeren vil også ha krav på samme pris på forvaltning av pensjonssparing fra tidligere arbeidsforhold som den arbeidsgiver betaler for forvaltning av nåværende pensjon.

Det tidligere kravet om at en arbeidstaker måtte ha jobbet i mist 12 måneder for å ha rett på pensjonskapitalbevis, ble opphevet i forbindelse med innføring av egen pensjonskonto. Dette sikrer at også arbeidstakere med korte arbeidsforhold får pensjonsopptjening.

Ulemper

Ved sammenslåing av pensjonskapitalbevis blir også utbetalingsperioden for dem samordnet slik at utbetalingsperioden for den nåværende pensjonsordningen skal gjelde. Dette kan medføre at en arbeidstaker mister muligheten til å ta ut pensjon fra små pensjonskapitalbevis raskere enn normalt. Små pensjonskapitalbevis er unntatt hovedregelen om at pensjonen skal utbetales over ti år og minst til fylte 77 år. Dersom pensjonskapitalbevis fra ulike arbeidsgivere først er sammenslått på en egen pensjonskonto, kan dette ikke omgjøres.

Dersom pensjonskapitalbevis med årlig rentegaranti skal overføres til egen pensjonskonto, må innehaver si fra seg rentegarantien. Det samme gjelder pensjonskapitalbevis med særaldersgrense for uttak av pensjon. Det er kun dersom arbeidstaker sier fra seg retten til å ta ut alderspensjon ved særaldersgrensen, at pengene kan overføres til egen pensjonskonto.

Unntak

Noen pensjonsavtaler kan ikke flyttes inn i egen pensjonskonto. Dette gjelder fripoliser, fripoliser med investeringsvalg, pensjonskapitalbevis som er under utbetaling, ulike typer hybridpensjon, privat sparing og individuelle pensjonsforsikringsavtaler.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg