egen pensjonskonto

Artikkelstart

Egen pensjonskonto er en reform innen tjenestepensjon som trådde i kraft 1. januar 2021 og som omfatter rundt 1,5 millioner arbeidstakere i privat sektor. Reformen innebærer at all pensjonsopptjening fra innskuddspensjonsordninger samles på én pensjonskonto slik at arbeidstakeren lettere får oversikt over sin pensjonsopptjening.

Pensjonsopptjening fra tidligere arbeidsforhold (pensjonskapitalbevis) kan forvaltes sammen med pensjonskapital arbeidstaker tjener hos nåværende arbeidsgiver. Ordningen bidrar til å redusere kostnader forbundet med innskuddspensjon.

Endringer

Ordningen med egen pensjonskonto ble vedtatt av Stortinget i 2019 og omfatter innskuddspensjon i private bedrifter. Fra og med 1. januar 2021 endret pensjonsavtalene navn fra «innskuddspensjon» til «egen pensjonskonto». De som er ansatt i en privat bedrift og som har avtale om innskuddspensjon, får automatisk opprettet en egen pensjonskonto. Normalt vil pensjonskapitalen samles hos og forvaltes av arbeidsgivers pensjonsleverandør. Pensjonskontoen vil følge arbeidstakeren gjennom ulike arbeidsforhold med mindre arbeidstakeren reserverer seg mot dette.

For arbeidstakere som forholder seg passive til ordningen, blir tidligere opptjent innskuddspensjon automatisk overført til egen pensjonskonto hos nåværende arbeidsgivers pensjonsleverandør. Da blir investeringsprofilen på hele pensjonskapitalen lik den som er valgt for innskuddsordning gjennom nåværende arbeidsgiver. Dersom arbeidstakeren har flere arbeidsgivere, vil pensjonssparingen bli samlet på den kontoen der pensjonssparingen er størst. Arbeidstakere kan imidlertid velge å reservere seg mot overføring av tidligere opptjent innskuddspensjon til egen pensjonskonto. Arbeidstakeren kan også velge en annen pensjonsleverandør for sin pensjonkonto enn den arbeidsgiver har valgt.

Kostnader

Det er arbeidsgiver som betaler administrasjonskostnader knyttet til egen pensjonskonto. Arbeidsgiver vil også betale forvaltningskostnader på den delen av pensjonskontoen som forvaltes aktivt, for eksempel, gjennom et pensjonsfond. Arbeidsgiver vil ikke betale forvaltingskostnad på kapital fra tidligere arbeidsforhold som er flyttet inn på egen pensjonskonto. Dette må arbeidstaker dekke selv.

Dersom arbeidstaker velger en annen leverandør for egen pensjonskonto enn den arbeidsgiver bruker, må arbeidstaker selv dekke forvaltningskostnadene. I disse tilfellene vil arbeidsgiver betale en kompensasjon til arbeidstaker for forvaltningskostnadene som beregnes på basis av en kostnadssats for standard forvaltning i arbeidstakers pensjonsordning.

Fordeler

Ordningen med egen pensjonskonto gir arbeidstakere flere valgmuligheter enn tidligere. Arbeidstakere kan velge pensjonsleverandør selv og dermed velge leverandører med lavere kostnader eller flere investeringsalternativer enn den arbeidsgiver har valgt.

Ved å samle opptjent pensjon på en konto, vil arbeidstakere få dekket administrasjonskostnader forbundet med nåværende og tidligere pensjonsopptjening av arbeidsgiveren. Arbeidstakeren vil også ha krav på samme pris på forvaltning av pensjonssparing fra tidligere arbeidsforhold som den arbeidsgiver betaler for forvaltning av nåværende pensjon.

Det tidligere kravet om at en arbeidstaker måtte ha jobbet i mist 12 måneder for å ha rett på pensjonskapitalbevis, ble opphevet i forbindelse med innføring av egen pensjonskonto. Dette sikrer at også arbeidstakere med korte arbeidsforhold får pensjonsopptjening.

Ulemper

Ved sammenslåing av pensjonskapitalbevis blir også utbetalingsperioden for dem samordnet slik at utbetalingsperioden for den nåværende pensjonsordningen skal gjelde. Dette kan medføre at en arbeidstaker mister muligheten til å ta ut pensjon fra små pensjonskapitalbevis raskere enn normalt. Små pensjonskapitalbevis er unntatt hovedregelen om at pensjonen skal utbetales over ti år og minst til fylte 77 år. Dersom pensjonskaptialbevis fra ulike arbeidsgivere først er sammenslått på en egen pensjonskonto, kan dette ikke omgjøres.

Dersom pensjonskapitalbevis med årlig rentegaranti skal overføres til egen pensjonskonto, må innehaver si fra seg rentegarantien. Det samme gjelder pensjonskapitalbevis med særaldersgrense for uttak av pensjon. Det er kun dersom arbeidstaker sier fra seg retten til å ta ut alderspensjon ved særaldersgrensen at pengene kan overføres til egen pensjonskonto.

Unntak

Noen pensjonsavtaler kan ikke flyttes inn i egen pensjonskonto. Dette gjelder fripoliser, fripoliser med investeringsvalg, pensjonskapitalbevis som er under utbetaling, ulike typer hybridpensjon, privat sparing og individuelle pensjonsforsikringsavtaler.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg