Dual band, betegnelse på mobiltelefoner som benytter både GSM 900- og GSM 1800-nettet (900 MHz/1800 MHz). Apparater med dual band-funksjonalitet vil automatisk koble seg mot det nettet hvor det er ledig kapasitet. Se også mobiltelefon, oppsetting av en samtale, GSM og trippelbånd.