Drage, større hærskip i vikingtiden fra Harald Hårfagres tid og utover, gjerne med et dragehode i stavnen. Det kunne også være hoder av andre dyr eller endog mennesker, skipene hadde navn som Ormen lange og Karlshode. Osebergskipet hadde i stavnen et unikt dragehode (ormehode), nå i Universitetets Oldsaksamling, Oslo. Forrest i dragen plasserte man gjerne de tapreste mennene, stavnbuene. Mellom dem og masten var forrommet med sete for høvdingen, så fulgte krapperommet og akter var løftingen, der styrmannen hadde sin plass ved sideroret og høvdingen sitt soverom. Langs relingen anbrakte man skjoldene til alle som var om bord.