Chorus, på norsk kalt «kor», betegnelse på melodiens hoveddel, til forskjell fra et innledende «vers», som bare sjelden spilles. I populærmusikk og jazz består dette «koret» ofte av 32 takter, som gjentas diverse ganger. Det er oftest bygd opp etter A–A–B–A-prinsippet, der hver periode er på 8 takter. De tre A-delene er omtrant like, mens B-delen, som kalles mellomspillet eller «stikket», er annerledes. I jazzen brukes «korets» akkorder som grunnlag for improvisasjon; å «kore» eller «spille et kor» betyr å spille en improvisert solo.