Solo, musikkstykke (eller del av et) som utføres av én person (solist), eventuelt med akkompagnement.