Calaveritt, tellurgull, monoklint AuTe2, et mineral som skal være påvist under gullvasking i Finnmark. Polymorf med krenneritt, rombisk AuTe2. Navn etter Calaveras County, California.