Bokhveteslekta er en planteslekt i slireknefamilien. Se bokhvete.