Slireknefamilien

Slireknefamilien, ein plantefamilie innan klassen tofrøblada planter. Globalt består familien av omlag 43 slekter og 1110 artar, hovudsakleg i tempererte strøk. Artar som hønsegras, tungrass, fjellsyre, harerug, og nytteplantar som rabarbra og bokkveite høyrer til i slireknefamilien.  . Hele artikkelen