Blomsterduft, skyldes eteriske oljer (lettflytende plantesekreter) som i visse planter blir til i egne små kjertler og fordamper. Blomsterduft virker som lokkemiddel for insekter. Duftstoffene er satt sammen av mange kjemiske forbindelser. Hovedgruppene er terpener, fenylpropanderivater, aminer og indolforbindelser. Noen er velluktende for mennesker, bl.a. terpenene geraniol, limonen og thymol og fenylpropanderivatene kumarsyre og vanillin. Andre blomsterduftstoffer har en lukt som minner om råtnende kjøtt og avføring, men virker tiltrekkende på mange insekter. Blant disse duftstoffene er indolforbindelsen skatol, ammoniakk og metylamin.