Akterlott, den bøyde forlengelse av kjølen akterut på eldre norske båttyper. Motsatt fremlott.