Forsterkninger av dekk rundt maståpninger og under pumper og spill. Midtfisk er en ekstra kraftig dekksplanke midtskips, mens mastefisk er en kort, kraftig bjelke under masten som fordeler trykket over flere bunnstokker.