Advarsel er en påminnelse om at hvis en som begår en overtredelse, senere begår en ny overtredelse, vil det kunne føre til reaksjoner.

Fremgangsmåten ved advarsler

Advarsler er viktige innenfor arbeidsretten, hvor arbeidsgiver kan gi en arbeidstaker en advarsel hvis vedkommende (ifølge arbeidsgiver) har brutt arbeidsavtalen eller på annen måte gjort noe galt eller vist uønsket atferd. I dette ligger det et kraftig signal fra arbeidsgiverens side om at dersom vedkommende forbryter seg en gang til, kan han eller hun bli oppsagt eller i alvorligste fall avskjediget.

Advarsler er ikke nevnt i arbeidsmiljøloven eller i andre lover utenom statsansatteloven og helsepersonelloven (se nedenfor). Det anses likevel som god saksbehandling at det gis en advarsel før arbeidsgiver går til alvorligere skritt som oppsigelse. En advarsel kan gis både muntlig og skriftlig, men bevishensyn ivaretas best hvis den gis skriftlig. En skriftlig advarsel understreker også alvoret i situasjonen. En arbeidstaker som mener at en advarsel ikke var berettiget, bør gjøre arbeidsgiver oppmerksom på dette. Også dette bør gjøres skriftlig av bevishensyn. Arbeidstaker kan antakelig også ved dom få underkjent en advarsel, jf. Høyesteretts avgjørelse i Norsk Retstidende 2003 s. 480.

Statsansatteloven og helsepersonelloven

Advarsel er derimot rettslig regulert i statsansatteloven. Ifølge lovens § 26 kan en statsansatt avskjediges blant annet dersom vedkommende trass i skriftlig advarsel gjentatt har krenket sine tjenesteplikter. Ifølge lovens § 27 nr. 1 fins en tilsvarende regel for embetsmenn.

Av helsepersonelloven § 56 går det frem at helsepersonell kan gis advarsel av Statens helsetilsyn. Vilkåret er at vedkommende forsettlig eller uaktsomt har overtrådt plikter etter helsepersonelloven eller bestemmelser gitt i medhold av den. Videre må pliktbruddet være egnet til å medføre fare for sikkerheten i helsetjenesten eller til å påføre pasienter en betydelig belastning.

Forutsetningen for at Helsetilsynet tildeler advarsel knyttet til enkelthendelser, synes i praksis å være at det er handlet nærmest grovt uaktsomt. Arbeidsgiver skal få melding fra Helsetilsynet om advarselen. Rettsvirkningene av advarselen er ellers at den kan bli tillagt vekt ved senere alvorlige lovbrudd som medfører spørsmål om tap av autorisasjon.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg