Adopsjon har lange tradisjoner i Norge. Barn som ble adoptert i Norge var frem til ca. 1970 hovedsakelig norske. Fra da av begynte norske foreldre å adoptere barn fra utlandet, og i dag er adopsjon nesten ensbetydende med adopsjon av barn fra utlandet. I 2002 ble det adoptert 989 barn i Norge, av disse var 802 utenlandske barn.

Hovedtyngden av barn som adopteres til Norge i dag er fra Asia, først og fremst Kina. Også Sør-Korea og Colombia avgir mange barn til adopsjon i Norge.

Det finnes tre adopsjonsforeninger som har godkjenning for å drive adopsjonsformidling i Norge: Adopsjonsforum, InorAdopt og Verdens barn. Norske myndigheter krever at adopsjon av barn fra utlandet skjer gjennom en av disse adopsjonsforeningene. Adopsjoner etter 1917 er registrert i Det sentrale adopsjonsregisteret som føres ved Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (BUF).

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

7. juni 2012 skrev Kjell-Olav Hovde

Hei Siv

Dette er et viktig spørsmål, men svaret er ikke veldig tilfredsstillende.I denne artikkelen i BT uttaler både Barne-, ungdoms-, og familiedirektoratet og adopsjonsekspert Knut R. Stenberg uttaler at de savner forskningsbasert kunnskap om denne gruppen.http://www.bt.no/nyheter/Ingen-forskning-pa-norsk-adopsjon-2679308.html#.T9CAsMVq18EI NOU 21:2009 Adopsjon til barnets beste, kap 2.5.1 om Kunnskap og forskningsstatus står det:

Det er imidlertid påfallende at det ikke kan vises til forskningsprosjekter av større omfang på dette feltet. Det har vært lite åpenhet knyttet til nasjonale eller såkalt «usynlige» adopsjoner, og mange adoptivforeldre ønsket ikke at det skulle fokuseres for mye rundt denne virksomheten. Mange adopsjonsforhold ble holdt hemmelig, og det sier seg selv at dette gjorde det vanskelig for forskere å nærme seg feltet. En konsekvens av slike holdninger var at adoptivforeldre og kanskje også voksne adopterte vegret seg mot å være informanter i aktuelle forskningsprosjekter (Selzer 1977).http://www.regjeringen.no/nb/dep/bld/dok/nouer/2009/nou-2009-21/4.html?id=583331Om noen skulle kjenne til forskning om norsk adopterte er redaksjonen interessert.Hilsen Kjell-Olav i redaksjonen

Har du spørsmål om artikkelen? Skriv her, så får du svar fra fagansvarlig eller redaktør.

Du må være logget inn for å kommentere.