Absisjon, avkasting av blad, blomsterblad, knoppskjell, frukt eller smågreiner ved at det dannes et avkastningslag (skillelag, absisjonssone, bladfellingslag) i overgangen mellom stengel eller grein og stilk eller blad. Næringsmangel, tørke, ugunstig temperatur, sykdom og vannsyk jord kan fremskynde aldring og absisjon. Et ytre signal starter nedbrytning av cellevegger og midtlameller i absisjonssonen. Plantehormonet auxin hindrer bladfelling i tidlig stadium i bladutviklingen, men når bladene blir eldre samvirker auxin og etylen om bladfelling. Abscisinsyre kan også delta i prosessen. Mennesket har foretatt utvalg av kornslag hvor absisjonen er redusert slik at kornene blir sittende fast i akset under modningen. Se også bladfelling og løvfall.