Aldring og celledød hos planter

Fagansvarlig

Halvor Aarnes

Universitetet i Oslo

Redaktør

Marit M. Simonsen

Inneholder 6 artikler: